9. Ko nozīmē desmit Dieva baušļi?


 1  2 »

Tu redzi arhīvu par lūgšanas spēks

Kaķītis no Dieva

Kādam mācītājam piederēja mazs kaķēns, kurš pagalmā bija uzkāpis kokā un baidījās rāpties lejā. Garīdznieks mēģināja piedabūt viņu nokāpt, piedāvājot kaķēnam siltu pienu, bet kaķēns nerāpās zemē. Koks nebija pietiekoši spēcīgs, lai tajā varētu uzkāpt, tāpēc mācītājs nolēma apsiet ap koku virvi, piesiet mašīnai un tad vilkt, līdz koks nolieksies, — tā viņš varēs sasniegt kaķēnu un to noņemt.

kaķītis no Dieva

Lasīt tālāk »Kā lūdz Dieva bērns

Mūsu Tēvs debesīs. [Mt.6:9]

Dieva bērns lūdzās

Lasīt tālāk »


Lūgšana – mierinājuma pilns glābiņš kristiešiem

“Atpestī mūs no ļauna.” [Mt.6:13]

lūgšana – mierinājuma pilns glābiņš kristiešiem

Lasīt tālāk »


Lūgšana dara lielas lietas

Un Dievs lai nedotu tiesu Saviem izredzētiem, kas dienu un nakti Viņu piesauc, kaut gan Viņš vilcinās? Es jums saku, Viņš viņu lietu izlems visai drīz. [Lk.18:7-8]

Lūgšana dara lielas lietas

Lasīt tālāk »


Kurš nelūdz, tas nav kristietis

Kristīgā pasaule dzīvo un mirst līdz ar lūgšanu, lūgšana ir kristīgās dzīves sirds. Luters ir teicis: – tā, kā kurpnieks darina kurpes un šuvējs drēbes, tā kristietim ir jālūdz.

Kurš nelūdz, tas nav kristietis

Lasīt tālāk »


 1  2 »