343. Kas ir iestādījis Svētā Vakarēdiena sakramentu?Tu redzi arhīvu par Kristus

Patiesais kristības mērķis

Jeb vai jums nav zināms, ka mēs visi, kas Jēzus Kristus vārdā esam kristīti, esam iegremdēti Viņa nāvē? Jo mēs līdz ar Viņu kristībā esam aprakti nāvē, lai, tāpat kā Kristus, Sava Tēva godības spēkā uzcelts no mirušiem, arī mēs dzīvotu atjaunotā dzīvē. (Rom.6:3-4)

Patiesais kristības mērķis

Lasīt tālāk »Kristus – patiess Dievs un patiess Cilvēks

Kristus, patiess Dievs un patiess Cilvēks, ir patiesas ticības objekts. Glābjošā ticība ir abu Kristus dabu darbs. Patiesā dievišķība piešķir Kristus darbam neizsakāmu vērtību. Bībelē sacīts: “Viņa Dēla Jēzus asinis šķīsta mūs no visiem grēkiem.” (1.Jņ.1:7)

Kristus - patiess Dievs un patiess Cilvēks

Lasīt tālāk »


Septiņas Baznīcas iezīmes saskaņa ar Mārtiņu Luteru

“Vispirms šī kristīgi svētā tauta ir pazīstama ar to, ka tai ir svētais Dieva Vārds, lai arī tas ne visur tā notiek (seko norāde uz 1.Kor.3:11). Kur tu šo Vārdu dzirdi vai redzi, ka to sprediķo, tam tic, to apliecina un pēc tā dzīvo, tur lai tev nav šaubu, ka tur ir patiesa Ecclesia sancta Catholica, kristīgi svēta tauta, ja arī tā ir ļoti maza. Jo Dieva Vārds neatgriezīsies tukšā.” (Jes.55:11)

Septiņas Baznīcas iezīmes saskaņa ar Mārtiņu Luteru

Lasīt tālāk »


Prieks, ka mums ir dota gaisma

“Ar to mums praviešu vārds kļūst jo stiprs, un jūs darāt labi, to vērā ņemdami kā sveci, kas spīd tumšā vietā, līdz kamēr uzausīs diena un rīta zvaigzne uzlēks jūsu sirdīs.” [2.Pēt.1:19]

Prieks, ka mums ir dota gaisma

Lasīt tālāk »


Rakstos jāmeklē Kristus

Jūs pētījat Rakstus, jo jums šķiet, ka tajos jums ir mūžīgā dzīvība, un tie ir, kas dod liecību par Mani! [Jņ.5:39]

Rakstos jāmeklē Kristus

Lasīt tālāk »