259. Uz kādu vārdu atsaucoties mums jāvēršas pie Dieva ar lūgšanām?Tu redzi arhīvu par Konkordijas grāmata

Par vienīgo patieso Kristus baznīcu

Luterāņu baznīca nekad nav pasludinājusi sevi par vienīgo patieso Kristus baznīcu. Tas izteiksmīgi deklarēts Konkordijas grāmatas ievadā.

Par vienīgo patieso Kristus baznīcu

Lasīt tālāk »Reformācija – Evaņģēlijs atklāts no jauna

Piedāvājam vēsturisku ekskursu, kurā redzams, kā Dievs caur Savu dzīvo vārdu izveidoja luterāņu baznīcu, kas darbojas visā pasaulē un balstās uz Kristus doto pavēli Pēterim atklāti un skaidri sludināt Kristu [Mt.16:13–17].

Reformācija - Evaņģēlijs atklāts no jauna

Lasīt tālāk »


Agrāko laiku ticības apliecības palīdz šodien

Attēls rāda kāda dokumenta lasīšanu. Šis vienkāršais dokuments neatgriezeniski izmainīja Rietumu civilizācijas gaitu! Pazīstamais Jēlas universitātes vēsturnieks Rolands Beintons ir teicis, ka Augsburgas ticības apliecības nolasīšana 1530.gada 25.jūnijā vairāk nekā jebkurš cits notikums uz visiem laikiem sašķēla Rietumu civilizāciju.

Agrāko laiku ticības apliecības palīdz šodien

Lasīt tālāk »