126. Kāds ir Dieva žēlsirdīgā apsolījuma mērķis?Tu redzi arhīvu par dzīves pieredze

Kā pieaug cerība

“Ciešanas rada izturību” (Rom.5:1-5). Pacietība burtiski tulkota nozīmē: palikt zem nastas, nenomest to, bet nest. Daudz par maz mēs šodien baznīcā zinām par īpašo nešanas svētību. Nest, ne nokratīt, nest, bet arī nesabrukt, nest kā Kristus nesa krustu, palikt zem tā, un tur apakšā – atrast Kristu.

Kā pieaug cerība

Lasīt tālāk »Par ticības jēdzienu

Ja jēdzienu, ko izsaka vārds “ticēt”, var uztvert kā identisku jēdzienam, ko apzīmē vārdi “domāt”, “šķist” – tādējādi uztverot to kā zemāku izziņas pakāpi, salīdzinot ar zināšanām – tad tur parādās kaut kas no dogmatiskuma subjektīvā aspekta. Bet tā kā, kā mēs to redzējām, runa šajā sakarībā ir par apziņas veidošanu un apziņas saistību, tad tas nekādā ziņā nav pretstats zināšanām, bet gan zināšanu priekšnosacījums.

Par ticības jēdzienu

Lasīt tālāk »