217. Kā tu pastāvēsi ticībā?Tu redzi arhīvu par Dieva apsolījums

Optimisms vai pesimisms?

“Redzi, sējējs izgāja sēt. Un, viņam sējot, cita sēkla krita ceļmalā, un putni nāca un to apēda.” [Mt.13:14]

Optimisms vai pesimisms?

Lasīt tālāk »Egoist, pievērsies Krustāsistajam!

Atgriezieties atpakaļ stiprā mītnē, jūs cerību pilnie cietumnieki! (Cah.9:12).

Egoist, pievērsies Krustāsistajam

Lasīt tālāk »


Jautājumi par debesīm

Vissvarīgākie jautājumi par debesīm un atbildes, kuras ikvienam ir jāzin.

Jautājumi par debesīm

Lasīt tālāk »


Tik daudz tu tos man solījis

“Jo Tu esi sacījis: “Es darīdams darīšu labu tev un vairošu tavus pēcnācējus kā jūras smiltis, kuru tik daudz, ka tās nevar saskaitīt.”" [1.Moz.32:13]

Tik daudz tu tos man solījis

Lasīt tālāk »


Ūdens, kas dod taisnošanu

Dieva skaidrais un nepārprotamais apgalvojums, ka Kristība tagad jūs glābj (1.Pēt.3:21), daudziem cilvēkiem ir kļuvis par asu strīdus objektu, kas izraisa dziļas nesaskaņas. 1500 gadus kristieši ir uzskatījuši Kristību par Dieva vareno pestīšanas brīnumu. Tomēr pēdējo piecu gadsimtu laikā vairums protestantu būtu gatavi dusmās “pārplēst drēbes”, saucot: “Tā nevar būt! Kristība nevienu neglābj!” Starp protestantiem luterāņi ir gandrīz vienīgie, kas tic un apliecina to, ko Dievs pats ir sacījis par Kristību, – ka tā “tagad.. jūs glābj” (1.Pēt.3:21; Tit.3:5).

Ūdens, kas dod taisnošanu

Lasīt tālāk »