53. Par ko Dievs runā otrās plāksnes baušļos?Tu redzi arhīvu par Dieva apsolījums

Kad atnāks pastarā diena

“Bet tagadējās debesis un tagadējo zemi glabā un uztur tas pats vārds ugunij un bezdievīgo cilvēku tiesas un pazušanas dienai.” [2.Pēt.3:7]

Kad atnāks pastarā diena

Lasīt tālāk »Pakļauti Bauslības lāstam

Tas ir līdzībā teikts, jo tās ir tās abas derības: viena no Sinaja kalna, kas dzemdē kalpībai, tā ir Hagare. [Gal.4:24]

pakļauti Bauslības lāstam

Lasīt tālāk »


Kuģis peld uz pestīšanas ostu

Mūsu dzīve ir līdzīga braucienam ar kuģi. Gluži kā kuģinieki savā priekšā redz ostu, kas ir viņu brauciena mērķis, kur tie būs pasargāti no visām briesmām, tāpat mums ir dots mūžīgās dzīvības apsolījums, lai mēs tajā varētu mierīgi un droši dusēt – gluži kā ostā.

šis kuģis peld uz pestīšanas ostu

Lasīt tālāk »


No Kristus augšāmcelšanās līdz pat pastardienai

“Kas gan iepriekš izredzēts pirms pasaules radīšanas, bet atklāts laiku beigās jūsu dēļ.” [1.Pēt.1:20]

laiks no Kristus augšāmcelšanās līdz pat pastardienai

Lasīt tālāk »


Dieva apsolījums paliek spēkā mūžīgi

Bet es saku to: Dieva jau sen spēkā nākušo gribas izpausmi neatceļ bauslība, kas dota četri simti trīsdesmit gadus vēlāk. Tā nevar iznīcināt apsolījumu. [Gal.3:17]

Dieva apsolījums paliek mūžīgi

Lasīt tālāk »