203. Ko Bībele māca par Jēzus uzkāpšanu debesīs?Tu redzi arhīvu par Baznīcas reformācija

Ticībā Kristus ir klātesošs šodien

Aptuveni pirms 2 gadu tūkstošiem Jēzus skaidrā liecība “Kas Mani ir redzējis, Tas ir redzējis Tēvu” (Jņ.14:9) ne uzreiz bija satverama mācekļiem, nemaz nerunājot par rakstu mācītājiem, kuri viņa teikto sagrozīja pēc sava prāta: “…kas viņš tāds, ka mūs var apsūdzēt?… kā viņš var, cilvēks būdams, sevi pašu ir iecelt Dievu kārtā?… Viņš zaimo Dievu, jo sauc sevi par Dieva Dēlu!…” utt..

Ticībā Kristus ir klātesošs šodien

Lasīt tālāk »Divi mācības jautājumi

“Spried ar saprātīgajiem un apgalvojumos pamatojies Visaugstākā likumos!” [Sīr.9:15]

divi mācības jautājumi

Lasīt tālāk »