3. Kā mums ir jāmācās Dieva Vārds?Tu redzi arhīvu par 1. vēstule korintiešiem

Sievietes mācītājas

Piedāvājam e-publikāciju, kurā uzrādītie argumenti lieti noderēs diskusijās par sieviešu ordināciju un iecelšanu mācītāja kārtā. Šajā rakstā izteikts ļoti ass vērtējums par sievietēm mācītājam, jo tā autore Ulla Hinbeka bijusi ordinēta un kalpojusi Zviedrijas baznīcā, līdz pārliecinājusies, ka Bībele neļauj sievietei ieņemt mācītāja amatu.

Sievietes mācītājas

Lasīt tālāk »Mukt prom no kārdinājumu bezdibeņa

Tāpēc nonāvējiet sevī to, kas pieder zemei: netiklību, nešķīstību, kaisli, ļauno iekāri un mantkārību; tā ir elku kalpība. [Kol.3:5]

Mukt prom no kārdinājumu bezdibeņa

Lasīt tālāk »


Kur tie mani talenti?

“Tas tāpat kā ar cilvēku, kas aizceļodams saaicināja savus kalpus un no tiem savu mantu, un vienam viņš deva piecus talentus, otram divus un trešam vienu, katram pēc viņa spējām, un pats tūdaļ aizceļoja.” [Mt.25:14-15]

Lasīt tālāk »


Kristieša briedums

Gan 1. vēstulē korintiešiem, gan dažās citās savās vēstulēs Pāvils norāda uz atšķirību starp tiem, kas savā kristieša ticībā ir kā “zīdaiņi” (νήπιος, 1.Kor.3:1; Ef.4:14) vai “bērni” (παιδίον, 1.Kor.14:20), kuriem ir lielāka nosliece uz “miesīgām” (σαρκικός, 1.Kor.3:1) kaislībām un uzskatiem, un tiem, kuri ir “nobrieduši” (τέλειος, 1.Kor.2:6; 14:20; Kol. 4:12), “garīgiem” (πνευματικός, 1.Kor.2:13, 15; 3:1; Gal.6:1), “ticībā rūdītiem” (δόκιμος, 1.Kor.11:19; 2.Kor.10:18; 2.Tim.2:15).

Kristieša briedums

Lasīt tālāk »


Bībeles ekskurss: homoseksuālisms

Aplūkojot biblisko un Pāvilam raksturīgo attieksmi pret homoseksuālismu, būtu noderīgi atšķirt starp homoseksuālām tieksmēm vai iekārēm, un homoseksuālisma praktizēšanu un attiecīgu uzvedību.[1] Tas, ka cilvēkam var uzmākties ar homoseksuālu iekāri saistītas domas, neattaisno šo domu izbaudīšanu un rīkošanos saskaņā ar tām. Salīdzinājumam mēs varam izmantot izplatītāku cilvēcīgu noslieci uz iekāri pēc ārlaulības sakariem. Šādas vēlmes Jēzus nosoda kā grēcīgas pašas par sevi [Mt.5:28]. Taču ļaušanās tām līdz laulības pārkāpšanai fiziskā nozīmē, iesaista cilvēku daudz nopietnākā garīgā verdzībā un nodara sociālu kaitējumu gan sev (“kas netiklības grēku dara, grēko pie savas paša miesas”, [1.Kor.6:18], gan citiem. Pret homoseksuālismu vērstais bibliskais nosodījums tiek galvenokārt attiecināts uz ļaušanos homoseksuālai uzvedībai.

geji un homoseksuālisms

Lasīt tālāk »