344. Kas ir Vakarēdiena ārējie atribūti?


Jēzus Kristus atgriezīsies godībā

Svētajos Rakstos Kristus atgriešanās tiek bieži un skaidri attēlota. Tam ir vairāki iemesli.

Jēzus Kristus atgriezīsies godībā

Viens šāds iemesls ir ticības ienaidnieku nievājošā un izsmejošā attieksme (2.Pēt.3:3-4). Cits iemesls ir bieži sastopamā kristiešu tendence atslābt savā modrībā un kļūt remdeniem, beigu beigās pavisam zaudējot ticību. Tāpēc mūsu Pestītājs saka: “Bet ko es jums saku, to es saku visiem: esiet nomodā!” “Vai Cilvēka Dēls, kad tas nāks, atradīs ticību virs zemes?” (Mk.13:37; Lk.18:8) Taču Kristus atgriešanās laiks mums ir apslēpts, kā Viņš pats saka: “Tāpēc esat modrīgi, jo jūs nezināt ne dienu, nedz stundu” (Mt.25:13),

Šis apstāklis var mums šķist pārsteidzošs un neticams. Taču tad, kad kristieši pārdomā šo jautājumu rūpīgāk, viņi ir pārsteigti par gudrību un žēlastību, kādu Dievs mums izrādījis, turot noslēpumā Kristus atgriešanās brīdi.

Par spīti Rakstu nepārprotamajai mācībai par Kristus atgriešanās laiku, ne vienmēr cilvēki ir ar to samierinājušies. Baznīcas vēsturē ir bijuši periodi, kad cilvēkiem radies kārdinājums ar smalku aprēķinu palīdzību noteikt precīzu Kristus atgriešanās laiku. To ir darījuši gan vienkārši kristieši, gan slaveni Baznīcas zinātnieki. Viņi ir saskaitījuši un izvērtējuši šur un tur Rakstos minēto gadu vai dienu skaitu, tomēr izskaidrojot to visu pēc savas izpratnes.

Tomēr, atspēkojot viņu lietotās metodes un ar to palīdzību gūtos rezultātus, mēs nedrīkstam izdarīt pārsteidzīgus spriedumus par viņu ticību Tam Kungam vai arī viņu ilgošanos pēc “Kristus dienas” (Fil.1:10). Noraidot viņu centienus Tā Kunga dienas noteikšanā, jāuzsver viens: viņi vai nu apzināti vai neapzināti nonāk pretrunā ar Bībeles mācību (Mt.25:13).

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.