245. Kāda atšķirība atklāsies mirušo augšāmcelšanās dienā?


KONFIRMĀCIJAS JAUTĀJUMI UN ATBILDES

1. Vai gribi arī turpmāk saglabāt to derību, kuru trīsvienīgais Dievs noslēdza ar tevi, kad tu kā mazs bērniņš tiki kristīts? — Gribu.

2. Vai gribi arī tagad un turpmāk atteikties no sātana, viņa darbiem un visām viņa nelietībām? — Gribu.

3. Vai tici uz Dievu Tēvu? — Es ticu uz Dievu Tēvu., [pirmais ticības loceklis].

4. Vai tici uz Jēzu Kristu? — Es ticu uz Jēzu Kristu., [otrais ticības loceklis].

5. Vai tici uz Svēto Garu? — Es ticu uz Svēto
Garu., [trešais ticības loceklis].

6. Vai tu gribi būt evaņģēliski luteriskās draudzes loceklis? — Gribu.

7. Vai tu tici, ka Bībele, visas Vecās un Jaunās Derības grāmatas, ir paša Dieva dots, pasludināts un nekļūdīgs Vārds? — Ticu.

8. Vai tu tici, ka no šīm grāmatām ņemtā evaņģēliski luteriskā mācība ir tāda, kādu to esi mācījies no Mārtiņa Lutera Mazā Katehisma, un tā ir vienīgā pareizā mācība? — Ticu.

9. Vai gribi vienmēr palikt šajā evaņģēliski luteriskajā mācībā un ticības apliecinājumā; labāk paciest visu, pat nāvi, nekā atteikties no tās? — Gribu, ar Dieva palīgu.

10. Vai gribi pakļaut visu savu dzīvi Dieva Vārdam un dzīvot patiesi pēc Kristus evaņģēlija ticībā, vārdos un darbos, paliekot Dievam uzticīgs līdz nāvei? — Gribu, ar Dieva žēlastības palīgu.