KONFIRMĀCIJAS JAUTĀJUMI UN ATBILDES

1. Vai gribi arī turpmāk saglabāt to derību, kuru trīsvienīgais Dievs noslēdza ar tevi, kad tu kā mazs bērniņš tiki kristīts? — Gribu.

2. Vai gribi arī tagad un turpmāk atteikties no sātana, viņa darbiem un visām viņa nelietībām? — Gribu.

3. Vai tici uz Dievu Tēvu? — Es ticu uz Dievu Tēvu., [pirmais ticības loceklis].

4. Vai tici uz Jēzu Kristu? — Es ticu uz Jēzu Kristu., [otrais ticības loceklis].

5. Vai tici uz Svēto Garu? — Es ticu uz Svēto
Garu., [trešais ticības loceklis].

6. Vai tu gribi būt evaņģēliski luteriskās draudzes loceklis? — Gribu.

7. Vai tu tici, ka Bībele, visas Vecās un Jaunās Derības grāmatas, ir paša Dieva dots, pasludināts un nekļūdīgs Vārds? — Ticu.

8. Vai tu tici, ka no šīm grāmatām ņemtā evaņģēliski luteriskā mācība ir tāda, kādu to esi mācījies no Mārtiņa Lutera Mazā Katehisma, un tā ir vienīgā pareizā mācība? — Ticu.

9. Vai gribi vienmēr palikt šajā evaņģēliski luteriskajā mācībā un ticības apliecinājumā; labāk paciest visu, pat nāvi, nekā atteikties no tās? — Gribu, ar Dieva palīgu.

10. Vai gribi pakļaut visu savu dzīvi Dieva Vārdam un dzīvot patiesi pēc Kristus evaņģēlija ticībā, vārdos un darbos, paliekot Dievam uzticīgs līdz nāvei? — Gribu, ar Dieva žēlastības palīgu.