Luteriskās baznīcas apliecību grāmatas

1. Vispārējās kristīgās ticības apliecības:

1. Apustuļu ticības apliecība

2. Nīkajas ticības apliecība

3. Atanasija ticības apliecība

2. Luteriskas, ticības atjaunošanas radītās apliecību grāmatas:

1. Augsburgas apliecība [Confessio Augustanae].

2. Augsburgas apliecības aizstāvēšana [Apologia Confessionis Augustanae]-

3. Šmalkaldes artikuli [D/e Schmalkaldischen Arttkel un De potestate et primātu papae tractatus].

4. Lutera Mazais Katehisms {Der kleine Katechismus].

5. Lutera Lielais Katehisms [Der grosse Katechismus].

6. Konkordijas formula [Formula concordiae].

Visas šīs apliecības ir sakopotas vienā grāmatā, kuras nosaukums ir “Konkordijas grāmata” [latīniski Liber concordiae.] Vienprātība šajā gadījumā nozīmē pilnīgu un patiesu mācības vlenprātību, kuru uzticīgie luterāņi cenšas ar Dieva palīdzību saglabāt un pasargāt savā vidū. Konfesionālās luterāņu baznīcas nesatricināmi pieturas pie visām šīm apliecībām, tāpēc ka [quia] viņu mācība ir smelta no Bībeles [norma normans.] Tātad šī ir Kristus Baznīcai vispārēji pareiza apliecība [norma normata.]