121. Kā Dieva sods skar arī pēcnācējus?


Dabiskā Dieva atziņa

Kāda ir dabiskā Dieva atziņa?

Dabiskā Dieva atziņa

Atziņa par Dieva eksistenci tiek:

  • guldīta visu cilvēku sirdīs jau dabiskā veidā:
  • gūta, redzot Dieva vareno radības darbu dabā.

Kad pagāni, kam nav bauslības, pēc dabas dara to, ko bauslība prasa, tie, būdami bez bauslības, paši sev ir bauslība. Viņi parāda, ka bauslība ir ierakstīta viņu sirdīs, to apliecina arī viņu sirdsapziņa un viņu domas, ar kādām tie cits citu vai nu apsūdz, vai aizstāv. [Rom.2:14-15]

Bet pār to cilvēku bezdievību un netaisnību, kas Dieva patiesību nomāc netaisnībā, no debesīm atklājas Dieva dusmas, jo, ko par Dievu var zināt, tas viņiem ir redzams, Dievs pats viņiem to parāda, bet neredzamais – Dieva mūžīgais spēks un dievišķība – tas prātam atklājas Dieva redzamajos darbos, kas darīti kopš pasaules radīšanas. Tā ka viņiem nav ar ko aizbildināties. [Rom.1:18-20]

Debesis vēsta par Dieva godu, viņa roku darbu teic debesjums, diena dienai valodas vērpj, nakts naktij nes vēsti – nav valodas, nav vārdu, viņu balsis pat nedzird! Pār visu zemi sniedzas to mērs, līdz pasaules malai viņu vārdi! Debesīs viņš uzcēlis saulei telti. Kā līgavainis tā iznāk no kāzu telts, līksma kā spēkavīrs, kas skrējienā metas, no debesu malas tā iznāk un ripo līdz debesu galam – kas var paslēpties no viņas svelmes? [Ps.19:2-7]

Katru namu kāds ir cēlis, bet Dievs ir tas, kurš radījis visu. [Ebr.3:4]

Birkas: , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.