99. Ko Dievs sarga ar septīto bausli?


Būt kā svētajiem eņģeļiem

“Izcēlās karš debesīs; Miķelis ar saviem eņģeļiem sāka karot ar pūķi. Pūķis un viņa eņģeļi turējās pretim. Bet tie nespēja, un tiem nebija vietas debesīs. Lielais pūķis, vecā čūska,.. tapa gāzts.” [Atkl.12:7-9]

būt kā svētajiem eņģeļiem


Mēs nespējam saprast, kā labā pasaulē, ko bija radījis Dievs, varēja rasties jelkāds ļaunums. Bet cilvēkiem un eņģeļiem, kas ir visādā ziņā brīvi, jābūt dotai izvēles brīvībai. Bez šādas brīvības viņi būtu sasaistīti. Dzīve pinekļos nav brīvība. Ļaunā doma radās debesu eņģelim. Citi eņģeļi viņam sekoja. Tā izcēlās karš, par kuru stāstīts Jāņa atklāsmes grāmatā. Šis eņģelis un viņa sekotāji vērsa savas dusmas pret cilvēku. Tā notika cilvēka grēkākrišana. Un tā karš starp labo un ļauno pasaulē turpinās līdz šai dienai.

Šodien mēs atceramies arī Dieva stipros sargus, kas dara Dieva vārdu, “klausīdami Viņa vārda balsi” [Ps.103:20], un pieminam viņu cīņu. Vispirms atcerieties Evaņģēliju. Dieva eņģeļi ir darbojušies daudzos svarīgos Jēzus dzīves notikumos. Eņģeļi ir pieminēti Viņa dzimšanas, Viņa kārdināšanas, ciešanu un augšāmcelšanās notikumā. Kad Kungs atkal atnāks godībā uz pastaro tiesu, Viņa eņģeļi Viņu pavadīs [Mt.25:31].

Šī ir arī bērniņu diena. Viņus nekad nedrīkstētu nicināt, bet būtu jāizturas pret viņiem ar īpašu uzmanību, jo “viņu eņģeļi debesīs vienmēr redz Mana Debesu Tēva vaigu” [Mt.18:10].

    Debesu Tēvs, palīdzi mums būt kā svētajiem eņģeļiem, kas līksmo, dzirdēdami Tavu vārdu un kalpodami, kur vien Tu mūs sūti. Lai mēs visi topam kā bērni, kuru eņģeļi vienmēr redz Tavu vaigu. Āmen.

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.