8. Bībele... Kā tā ir sastādīta?Tu redzi Karls F. V. Valters arhīvu

Kāpēc mēs nekad nedrīkstam un nevaram atteikties no Baznīcas cīņas par skaidro mācību?

Mīļie, tā kā man ļoti rūpēja jums rakstīt par mūsu kopējo pestīšanu, tad sirds mani spieda jūs pamācīt šinī rakstā turpināt cīņu par to ticību, kas svētiem reiz uzticēta. [Jūd.3]

Lasīt tālāk »Ko mums mācīties no tā, ka šodien tik daudzi vairs netic Svētajiem Rakstiem?

No šī brīža daudzi Viņa mācekļi atkāpās un vairs nestaigāja Viņam līdzi. Tad Jēzus sacīja tiem divpadsmit: “Vai arī jūs gribat aiziet?” Sīmanis Pēteris Viņam atbildēja: “Kungs, pie kā mēs iesim? Tev ir mūžīgās dzīvības vārdi, un mēs esam ticējuši un atzinuši, ka Tu esi Dieva Svētais.” [Jņ.6:66-69]

Ko mums mācīties no tā, ka šodien tik daudzi vairs netic Svētajiem Rakstiem?

Lasīt tālāk »


Skaidra mācība un atziņa ir par brīvu dotas dievišķās žēlastības dāvanas

Es pateicos Dievam vienumēr jūsu dēļ par žēlastību, kas jums ir dota Kristū Jēzū, jo ar Viņu jūs esat kļuvuši bagāti visās lietās viscaur vārdos un atziņā. [1.Kor.1:4-5]

Lasīt tālāk »


Nemitīgais un noderīgais prieka un skumju cikls šajā pasaulē

Dziediet Tam Kungam, jūs Viņa svētie, daudziniet Viņa svēto piemiņu! Viņa dusmas pastāv tikai īsu mirkli, bet Viņa labais prāts visu mūžu. Vakaram kā viešņas nāk līdzi asaras, bet jaunais rīts ir atkal pilns gaviļu. (Ps.30:5-6)

Lasīt tālāk »


Kāpēc Dievs steidz paņemt mūsu kristītos bērnus prom no šīs pasaules?

“Jo Kungam bija patīkamam viņa dvēsele, ko tādēļ aizsauca ar steigu prom no ļaunā vidus.” [Sal.Gud.4:14]

Kāpēc Dievs steidz paņemt mūsu kristītos bērnus prom no šīs pasaules?

Lasīt tālāk »