51. Kādēļ Dievs vēlas, lai mēs turētu Viņa Vārdu?


Atšķirība starp Mozus mācību un Kristus mācību

Mēs varam saprast, kāpēc Kristus un apustuļi sauca Jaunās Derības kalpošanu par Evaņģēliju.

Atšķirība starp Mozus mācību un Kristus mācību


Viņi nevēlējās piešķirt savai mācībai publiski lietojamu nosaukumu, kurā būtu vārds Bauslība, lai atšķirība starp Mozus mācību un Kristus mācību būtu skaidrāka un lai viņi varētu parādīt, ka šie divi mācības veidi ir atšķirami pat pēc to nosaukumiem.

Ir pilnīgi skaidrs, kā tika spriests, izvēloties šo nosaukumu. Jo pie ebrejiem vārds בָּשַׂר un Septuagintā [Jes.61:1] lietotais vārds εὐαγγελίσασθαι neattiecas uz jebkura veida paziņojumu par labām un priecīgām vēstīm. Gluži pretēji, kad pienāca ziņa, ka viņu ienaidnieki, kuri tiem draudējuši briesmīgā un bīstamā veidā ir aizbēguši vai izkliedēti, šāds paziņojums par atbrīvošanos no ienaidniekiem, par miera iestāšanos .. tika apzīmēts ar šo vārdu ..

Evaņģēlijs tiek saukts Vārds (Jes.2:3); mācība (Rom.6:17; 15:4; 16:17); liecība (Ps.19:7; 1.Tim.2:6). Citiem terminiem tiek piešķirts aprakstošs elements, kā, piemēram, labais Dieva vārds, (Ebr.6:5); vēstījums (κήρυγμα) (Rom.16:25).

Daži termini norāda uz dievišķo izcelsmi, kā, piemēram, noslēpums, citi uz Evaņģēlija saturu, tā iespaidu, vai līdzekļiem, kuri palīdz ieraudzīt Evaņģēliju (tādiem kā ticība). Citi ir metaforiski.

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.