348. Vai maize un vīns Svētajā Vakarēdienā pārtop par Kristus miesu un asinīm?


Velte

Dari redzamus Saviem kalpiem Savus darbus un liec saskatīt Savu godību viņu bērniem! Lai nāk pār mums Tā Kunga, mūsu Dieva, laipnība un pašķir mums mūsu roku darbu, mūsu roku darbu – to pašķir un svētī! [Ps.90:16-17]


Visuvarenais Dievs,
Tu esi mums dāvājis savu Dēlu –
Lai šī dāvana mūs uztur.

Mēs bieži klūpam un krītam
Savās domās, vārdos un darbos,
Tas samaitā prieku par Tevi –
Šo Dieva velti mums.

Tāpēc, esi mums žēlīgs –
Kaut arī mēs grēkojam ikdienas, esam kūtri un nepateicīgi,
Paliec Tu, mūsu Dievs un Kungs
Savā labvēlībā un jaukumā pret mums,
Dod mums sava Svēto Garu –
Lai mums ir Tavs miers un priecīgs prāts.Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.