123. Ko Dievs sola tiem, kas Viņu mīl un tur Viņa baušļus?Tu redzi arhīvu par saņemt ar pateicību

Neaizmirsti To Kungu!

.. tad sargies, ka tu neaizmirsti To Kungu, kas tevi ir izvedis no Ēģiptes zemes, no verdzības nama. [5.Moz.6:12]

Neaizmirsti To Kungu

Lasīt tālāk »Būt neatkarīgam

Es pārpārēm priecājos Kungā, ka beidzot bija iespēja atplaukt jūsu gādībai par mani. Par to jūs vienmēr esat domājuši, bet jums nebija tādas izdevības. Es tā nerunāju trūkuma spiests, jo esmu mācījies iztikt visādos apstākļos. Esmu iepazinis trūkumu, esmu iepazinis arī pārpilnību; esmu iemācījies būt mierā ar visu un visā:gan būdams paēdis, gan izsalcis, gan pārpilnībā, gan ciešot trūkumu. Es visu spēju viņā, kas man dod spēku. [Fil.4:10-13]

būt stipram Kristū

Lasīt tālāk »