50. Kādā veidā mēs klausāmies Dieva Vārdu labprātīgi?Tu redzi arhīvu par politiskā vara

Izrauti no grēka

Slavenais ārsts un Āfrikas misionārs Alberts Šveicers muļķīgi un aplami apgalvoja, ka Jēzus cieta briesmīgu neveiksmi, kad Viņš bija ienācis Jeruzalemē. Šveicers uzskatīja, ka Jēzus gatavojās uz politiskās varas pārņemšanu Jeruzalemē, bet negaidot beidza Savu dzīvi, romiešu piesists krustā.

Izrauti no grēka

Lasīt tālāk »