346. Kāds spēks ir maizē un vīnā - Kristus patiesā miesā un patiesās asinīs?


 1  2 »

Tu redzi arhīvu par pestīšanas cerība

Dzīva cerība kristiešiem

Slavēts lai ir Dievs, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas Savā lielajā žēlastībā mūs ir atdzemdinājis dzīvai cerībai ar Jēzus Kristus augšāmcelšanos no miroņiem. [1.Pēt.1:3]

augšāmcelšanās dzīva cerība kristiešiem

Lasīt tālāk »Varens mierinājums

Jo neatceļamas ir Dieva žēlastības dāvanas un Viņa aicinājums. [Rom.11:29]

Varens mierinājums

Lasīt tālāk »


Mēs esam pestīti

“Jo cerībā mēs esam pestīti.” [Rom.8:24]

Lasīt tālāk »


Cerība uz mūžīgo svētlaimi

“Ņemiet arī pestīšanas bruņu cepuri.” [Ef.6:17]

Cerība uz mūžīgo svētlaimi

Lasīt tālāk »


Gaidot apsolīto

“Priecīgi cerībā.” [Rom.12:12]

Gaidot apsolīto

Lasīt tālāk »


 1  2 »