99. Ko Dievs sarga ar septīto bausli?Tu redzi arhīvu par miega gars

Neredzīgie

“Jo Tas Kungs ir izlējis pār jums dziļa miega garu un aizdarījis jūsu acis.” [Jes.29:10]

Neredzīgie

Lasīt tālāk »