151. Kas ir sakāms par tiem, kuri noliedz Dieva trīsvienību?Tu redzi arhīvu par Kristus augšāmcelšanās

Lielā Piektdiena, Lieldienas un mūsu taisnošana

Kristus dzīve atšķirībā no pārējo cilvēku dzīvēm bija pilnīgi nesavtīga. Viņš neko nedarīja sevis, bet mūsu, cilvēku, dēļ. Šī vispārējā patiesība attiecas arī uz Viņa nāvi un augšāmcelšanos. Viņš mira un augšāmcēlās tieši mūsu dēļ. Tas nozīmē, ka gan Viņa krusta nāve, gan augšāmcelšanās būtiskā veidā ietekmē mūsu pestīšanu.

Lielā Piektdiena, Lieldienas un mūsu taisnošana

Lasīt tālāk »Jaunā radība

Mirušais Jēzus Kristus Lielajā Piektdienā un Lieldienu svētdienas augšāmceltais Kungs tā ir radīšana no nekā, radīšana no jauna.

Jaunā radība

Lasīt tālāk »


Bīstamais Lieldienu teksts

“Ja Kristus nav augšāmcēlies, tad veltīga ir jūsu ticība, tad jūs vēl esat grēkos” [1.Kor.15:17]

Lasīt tālāk »


Kas mums par to būs?

Kopā ar savu Kungu mācekļi bija ceļā uz Jeruzālemi, lai piedalītos Pasā svētkos, un viņu vidū valdīja pacilāts noskaņojums. Un ne jau tikai gaidāmo svētku dēļ. Mācekļi nojauta, ka Jeruzālemē šoreiz jānotiek kaut kam īpašam. Jau trīs gadus tie bija bijuši kopā ar savu Kungu un, protams, redzējuši viņa brīnumdarbus ­ gan to, kā Viņš dziedināja slimos, izdzina ļaunos garus, apklusināja vētru, jā ­ pat uzmodināja mirušos, izdziedināja aklos un triekas ķertos. Ar vienu vārdu sakot, viņam piemita spēks un vara, kāda nebija nevienam cilvēkam.

Kas mums par to būs

Lasīt tālāk »


Debesbraukšana

“Uzkāpis Debesīs, sēdies pie Dieva, Visuvaldītāja Tēva, labās rokas.” Ar šiem vārdiem Apustuļu ticības apliecība izsaka baznīcas ticību, ka Jēzus pēc savas augšāmcelšanās līdzdalās ar Dievu Viņa mūžīgumā, visuresamībā un visvarenībā.

Lasīt tālāk »