329. Kam ir tiesības būt aicinātam?


« 1  2 

Tu redzi arhīvu par Karls F. V. Valters

Lutera Reformatoriskie atklājumi

Vācu teologs Valters, kas XIX gadsimta vidū atstāja Vāciju un kļuva par vienu no konfesionāla luterisma celmlaužiem Amerikā, savā grāmatā “Bauslība un Evaņģēlijs”, sniedz interesantu piemēru no senbaznīcas dzīves, kas atspoguļo grāmatas nosaukumā ietverto vārdu nozīmīgumu.

<

Lasīt tālāk »Luteriskā ticība un tās liktenis

Šajā rakstā es vēlos dalīties ar jums savās pārdomās par mūsu mīļo luterisko baznīcu un tās likteni pasaulē. Pēdējā gadsimta laikā Luterisms ir pieredzējis ārkārtīgi lielas izmaiņas.

Luteriskā ticība un tās liktenis

Lasīt tālāk »


Pārrunas oktobra nogalē

Tik tuvu Ticības atjaunošanas vai Reformācijas svētkiem (31.oktobri) esot, vēlējos intervēt kādu īpašu viesi. Intervējamajam bija jābūt kādam, kas varētu adekvāti iejusties minēto svētku būtībā. Domas šaudījās no viena pie otra, līdz stingri izlēmu, ka intervējamais būs cilvēks, kuru dēvē par “Amerikas Luteru” – Karls Ferdinands Vilhelms Valters.

Lasīt tālāk »


Kāda ir Evaņģeliska sludināšana

Savā Pastorālās teoloģijas rokasgrāmatā Valters norāda uz divām Svēto rakstu vietām, kas īpaši runā par pareizu Dieva vārda lietošanu. Tās ir: “Visi šie raksti ir Dieva iedvesti un noderīgi mācībai, vainas pierādīšanai labošanai, audzināšanai taisnība, lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots katram labam darbam”. (2. Tim. 3:16-17) un: “Jo viss, kas iepriekš rakstīts, rakstīts mūsu pamācībai, lai mēs, izturīgi būdami bēdās un iepriecu smeldami Rakstos, iegūtu cerību.” (Rom.15:4)

Lasīt tālāk »


Tev, mana bijusī…

Šī vēstule ir tapusi 2006.gada 1.februārī, un tās autors ir LELB Lutera akadēmijas 2.kursa students Indreks Sungatuļins, kurš ar šo rakstu noraidīja sadraudzību svētajās lietās ar Latvijas evaņģēliski luterisko baznīcu.

Lasīt tālāk »


« 1  2