237. Kādēļ es apliecinu: "Es ticu uz grēku piedošanu"?Tu redzi arhīvu par inde

Inde un pretinde

Nav mazums tādu cilvēku, kas dodas uz baznīcu nolūkā kļūt gudrākiem un morāli spēcīgākiem. Vairāk par visu viņi interesējas par morāles un uzvedības jautājumiem, meklējot dziļāku Dieva gribas izpratni un ceļus, kā jaunās atziņas labāk realizēt dzīvē. Bībele viņiem parasti kalpo līdzīgi kā psiholoģijas rokasgrāmata, kas palīdz pareizi izprast un modelēt dzīvi, bet Kristus kā gudrības un pareizas dzīves modelis. Bīblisks piemērs šādam cilvēku tipam ir jūdu valdības vīrs, farizejs Nikodēms.

čuskas inde un pretinde

Lasīt tālāk »Nepareizā ticība

Jebkāda reliģija, lai kāds būtu tās nosaukums un ārējais spožums, lai cik liela un svēta tā būtu, nav nekas cits kā elkdievība, ja tajā cilvēks grib kalpot Dievam bez Viņa vārda un pavēles.

Nepareizā ticība

Lasīt tālāk »