127. Ar kuru bausli ir saistīti galavārdi?Tu redzi arhīvu par Ģimenes diena

Arī mūsdienu elki prasa upurus

Es esmu Tas Kungs, tavs Dievs, kas tevi izveda no Ēģiptes zemes, no vergu nama. Tev nebūs citus dievus turēt Manā priekšā. Tev nebūs sev darināt nekādu elku tēlu nedz no tā, kas ir augšā debesīs, nedz no tā, kas ir apakšā virs zemes, nedz no tā, kas ir ūdenī zem zemes. Tev nebūs mesties zemē to priekšā un nebūs tiem kalpot, jo Es, Tas Kungs, tavs Dievs, esmu dusmīgs Dievs, kas piemeklē tēvu grēkus līdz trešajam un ceturtajam augumam to bērniem, kas Mani ienīst, bet Es parādu žēlastību tūkstošiem, kas Mani mīl un Manus baušļus tur. [5.Moz.5:6-10]

arī mūsdienu elki prasa upurus

Lasīt tālāk »Velna mērķis

Apustulis vēršas pie kristīgās ģimenes, pie tiem ļaudīm, kas ir saņēmuši Kristus žēlastību un piedošanu, kas ir saņēmuši Svētā Gara spēku un tagad ir mudināti mosties. Mosties no tā nāves miega, no tā fantāzijas snauda, kur kādreiz cilvēks, tāpat kā viņš sapņos var redzēt, ka viņš kaut ko dara, ka viņš kaut ko ēd vai bauda vai kaut kas notiek, bet, kad viņš pamostas, tad izrādās, ka viņš turpat gultā vien ir ietinies savā segā, galvu spilvenam piespiedis. Tāpatās arī mūsu ticība kādreiz varbūt tikai šāda mūsu fantāzija.

Velna mērķis

Lasīt tālāk »