30. Ko Dievs aizliedz ar otro bausli?Tu redzi arhīvu par Džovani Batista Krespi

Svētais Gars svētī Jēzu

Džovani Batistas Krespi iespaidīgā glezna, kurā Svētais Gars attēlots tieši virs Jēzus, pārliecinoši rāda cik brīnišķīgi saistīts ir Jēzus un Svētā Gara darbs. Kāds Bībeles pētnieks ir sacījis:

“Gara darbs ir likt cilvēkiem acu priekšā un sirdīs Jēzu, lai Viņa persona un Viņa darbs mirdzētu visā to spožumā!”

Šis teologs vienīgi atkārto paša Jēzus teikto: “Tas [Svētais Gars] mani cels godā, jo Viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums to darīs zināmu” [Jņ.16:14].

Svētais Gars svētī Jēzu

Lasīt tālāk »