299. Ko nozīmē kristība Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā?


 1  2 »

Tu redzi arhīvu par dusmas

Pārbaudīt cilvēka sirdi

Paldies Dievam, nogalinājis es nevienu neesmu. Un tomēr man ir jānodreb: “Skaties te!” Te Dieva svētais vārds līdzās slepkavībai ir nostādījis arī strīdus, skaudību un dusmas. Par tiem es nevaru sacīt, ka man to nebūtu. Bet ko tas nozīmē? Vai Dieva vārds nesaka pietiekami skaidri, ka ikviens, kas ienīst, ir slepkava un ka uz savu brāli dusmot ir tas pats, kas viņu nogalināt?

Pārbaudīt cilvēka sirdi

Lasīt tālāk »Kāpt tajos pašos mēslos

“Un neieved mūs kārdināšanā.” [Mt.6:13]

Kāpt tajos pašos mēslos

Lasīt tālāk »


Par mieru

Lai viņš novēršas no ļauna un dara labu, lai viņš meklē mieru un dzenas pēc tā. [1.Pēt.3:11]

par mieru ar Dievu

Lasīt tālāk »


Dusmas uz Dievu

Kāda amerikāņu sociālās psiholoģijas studija ir izdarījusi pētījumus un konstatējusi interesantus faktus. Izrādās, ka visvairāk uz Dievu dusmojas agnostiķi un ateisti. Jau šajā nostājā vien slēpjas pretruna. Kā var dusmoties uz to, ko uzskata par neesošu?

Lasīt tālāk »


Ļaunais paradīzē

Aizliegums ēst no ļaunā un labā atziņas koka (1.Moz.3:1-3), ko Ādams sadzirdēja kā žēlastību, kļūst par likumu, kas izraisa Dieva un cilvēka dusmas. Čūska, tāda pati Dieva radība kā citas, kļūst par ļaunā darbarīku.

Ļaunais paradīzē

Lasīt tālāk »


 1  2 »