139. Kā mēs varam zināt, ka neesam darījuši šo sevišķo grēku pret Svēto Garu?Tu redzi arhīvu par De Ecclesia Universali

Vispārējā baznīca

Ar žēlastības līdzekļu palīdzību [Jes.55:10-11; Rom.10:17] Svētais Gars pastāvīgi aicina debesu valstībā tos, kuri patiesi tic, ka ir pestīti vienīgi ticībā Kristus, cilvēces dievišķi cilvēciskā Pestītāja, vietnieciskajai izpirkšanai [Ap.d.2:44-47; 5:42; 11:21; 13:48]. Šo ticīgo svēto biedrību, kuru Svētais Gars sapulcina ar Evaņģēlija palīdzību, mēs, saskaņā ar Rakstiem [Ef.5:24-27], dēvējam par Baznīcu (kopēja sanāksme [sinagoga], draudze [sasaukta sapulce], svēto sadraudze, patiesi ticīgo draudze, ticīgo sapulce). Kristīgā Baznīca, attiecīgi, sastāv no visiem tiem, kuri patiesi tic Evaņģēlijam, proti, Dieva žēlīgajai vēstij, ka Kristus vietnieciskās gandarīšanas dēļ viņiem ir brīva grēku piedošana, dzīvība un pestīšana, jeb, īsāk izsakoties, tic Dieva Jēram, kurš nes pasaules grēku [Jņ.1:29].

Vispārējā baznīca

Lasīt tālāk »Maldīgas mācības par baznīcu

Nav šaubu, ka tie, kuri maldās kristīgās reliģijas pamatjautājumos, maldās arī mācībā par Baznīcu. No visām maldu mācībām par Baznīcu visizplatītākā ir tā, ka Baznīca ir “ārēja vara”, kurai pakļauti “labie un ļaunie”, un ar kuru cilvēku saista viņa ārējā piederība.

Maldīgas mācības par baznīcu

Lasīt tālāk »


Kristīgās baznīcas godība

Kristīgās Baznīcas locekļiem ir tā augstā privilēģija būt padotiem vienīgi Kristum, savam dievišķajam Kungam un pavēlniekam [1.Kor.3:23; Mt.23:8], un nevienam cilvēkam [1.Kor.7:23; Mt.15:9]. Romas pāvests ir antikrists tieši tā iemesla dēļ, ka viņš sēž Dieva templī, paaugstinoties pāri visam, kas saucas Dievs [2.Tes.2:3-4], tas ir, tādēļ, ka viņš padara pats savus vārdus par ticības un dzīves likumu un standartu. Jāatzīst, ka Dievs patiešām visos laikos atsevišķiem Baznīcas locekļiem piešķir īpašas dāvanas, saucot tos par citu ticīgo skolotājiem [Ef.4:11-13]. Taču šādiem Baznīcas skolotājiem ir jāmāca vienīgi Viņa vārds [1.Pēt.4:11; Jer.23:16-18], nevis savējais.

baznīcas godība

Lasīt tālāk »


Kā baznīca ir dibināta un saglabāta

Tā kā pestījošā ticība, pateicoties kurai cilvēks kļūst par Baznīcas locekli, ir vienīgi Dieva darbs [Ef.1:19-20; 1.Pēt.1:5; Jņ.1:13], tad Baznīcai par savu dibināšanu un saglabāšanu ir jāpateicas vienīgi dievišķajai žēlastībai [Ps.100:3; 1.Pēt.2:9-10].

kā baznīca ir dibināta un saglabāta

Lasīt tālāk »