267. Kādēļ Jēzus māca mūs saukt Dievu par "Tēvu"?Tu redzi arhīvu par bez grēka

Cilvēks bez grēka

Un Vārds tapa miesa. [Jņ.1:14]

Cilvēks bez grēka

Lasīt tālāk »Visi kristieši ir grēcinieki

Es zinu, ka manī, tas ir, manā dabīgajā miesā nemīt nekas labs. Labu gribēt man ir dots, bet labu darīt ne. [Rom.7:18]

Visi kristieši ir grēcinieki

Lasīt tālāk »


Ja mēs būtu bez grēka, — vai būtu vajadzīgas baznīcas?

Baznīcas ir domātas grēciniekiem, lai tie, būdami vēl šajā grēka pasaulē, varētu saņemt grēku piedošanu un izlīgumu ar Dievu.

Ja mēs būtu bez grēka, — vai būtu vajadzīgas baznīcas

Lasīt tālāk »