168. Kādēļ Dievs tev dara visu labu?Tu redzi arhīvu par arminiānisms

Maldīgās mācības par žēlastības līdzekļiem

Bibliskā mācība par žēlastības līdzekļiem ir krietni cietusi no katoļu, kalvinistu un racionālo sinergistu (arminiāņu) puses. Ņemot vērā šī jautājuma lielo nozīmi, mēs sniegsim detalizētu viņu maldu mācību izklāstu.

Maldīgās mācības par žēlastības līdzekļiem

Lasīt tālāk »Kristigās pasaules sašķeltības iemesls

Tā kā visas nekristīgās reliģijas ir cilvēku radītas un to pamatā ir cilvēka centieni izpelnīties grēku piedošanu ar savu labo darbu palīdzību, tad nebūt nav dīvaini, ka šīs reliģijas atklājas daudzās un dažādās formās. Apoloģijā ir rakstīts:

“Un tā kā nekādi darbi nesniedz mierinājumu sirdsapziņai, tad līdztekus Dieva pavēlēm laiku pa laikam tika ieviesti arvien jauni darbi (liekuļi tomēr bez kāda pamata un pārgalvīgā untumainībā ieviesa vienu darbu pēc otra, vienu upuri pēc otra, un tas viss – bez Dieva vārda pavēles, netīrā sirdsapziņā, kā mēs to esam redzējuši pāvestībā).”

Kristigās pasaules sašķeltības iemesls

Lasīt tālāk »