87. Kādi ir priekšnosacījumi, lai saderināšanās būtu spēkā?Tu redzi arhīvu par altāris

Reliģiskie piedzīvojumi viesnīcā

Pirms neilga laka bija iespēja pabūt vienā no skandināvu tipa naktsmītnēm. Nedaudz izbrīnīja, ka numuriņā nebija atrodama jau ierastais Jaunās Derības eksemplārs, taču tā vietā bija kāds cits pārsteigums.

Lasīt tālāk »Kur tu lūdz Dievu?

Un Ābrahāms uzcēla tur altāri Tam Kungam, kas viņam bija parādījies. [1.Moz.12:7]

kur tu lūdz Dievu?

Lasīt tālāk »


Kāpēc vajadzīgi dievnami?

Celsimies un noiesim uz Bēteli, un es tur uzcelšu altāri tam Dievam, kas mani paklausīja manās posta dienās un kas bija ar mani ceļā, ko esmu nostaigājis. [1.Moz.35:3]

Kāpēc vajadzīgi dievnami?

Lasīt tālāk »