50. Kādā veidā mēs klausāmies Dieva Vārdu labprātīgi?Tu redzi arhīvu par 6. bauslis

Attiecības ar lauleni

Kas ar bausli “Tev nebūs laulību pārkāpt” no mums tiek prasīts?

attiecības ar lauleni

Lasīt tālāk »Laulības pārkāpšana

Ko izsaka “pārkāpt laulību”?

laulības pārkāpšana domās darbos

Lasīt tālāk »


Nepārkāpt laulību

Ko nozīmē “Tev nebūs laulību pārkāpt”?

nepārkāpt laulību

Lasīt tālāk »


Laulību pārkāpējiiem

Kurš ir sestais bauslis?

pārkāpt lauīibu

Lasīt tālāk »


Laulība un laulības pārkāpšana

Sabiedrības izkropļotie morāles priekšstati un dzīves veids ietekmē arī kristīgo draudzi – pirmslaulības attiecības jauniešu starpā, nereģistrēta kopdzīve un neuzticība laulībā šodien daudzviet draudzēs vairs nav retums. Draudzes locekļi reizumis ilgstoši ignorē mācītāja pamudinājumu sakārtot savu kopdzīvi, tādēļ dažkārt nepieciešami radikāli soļi – nepielaišana pie Svētā Vakarēdiena –, lai tie beidzot noslēgtu laulību.

laulība un laulības pārkāpšana

Lasīt tālāk »