40. Kura nedēļas diena bija atpūtas diena Vecajā Derībā?


Nāc, Tu ļaužu Pestītāj

Nāc, Tu ļaužu Pestītāj, brīnumaini dzimušais, kas caur šķistu Jaunavu, Debestēva dāvāts mums.

Nāc, Tu ļaužu Pestītāj


Patiess cilvēks, patiess Dievs, nāc jel, pie mums piestājies, līdzīgs saulei apgaismo katru dvēsli grēcīgo.

Tēva gribu pildījis, mūsu grēkus izpircis, līdz pat ellei nokāpis, Kristus valda debesīs.

Vēl aizvien šai pasaulē Jēzus bērna silīte pestīšanas gaismu lej dievbijīgai dvēselei.

Lai tiek mūsu Radītājs Jēzū Kristū godināts, un lai Svētam Garam gods šeit un mūžu mūžos dots.

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.