204. Ko Bībele māca par Jēzus sēšanos pie Tēva labās rokas?


Krievu reliģiozitāte

Pētījumā, kurš tika veikts 44 Krievijas reģionos, aptaujājot 1500 respondentus, tika noskaidrots, ka 82% ticot Dievam.


Tikai 5% aptaujāto nespēja sniegt noteiktu atbildi, bet 13% sevi uzskata par ateistiem. Ateistu vidū procentuāli vairāk bija vīrieši (68%), galvenokārt strādnieki un visnabadzīgākie.

27% no respondentiem, kas apliecināja ticību Dievam, nepieder nevienai no reliģiskajām organizācijām. Šāda nostāja visbiežāk sastopama starp jauniešiem (34%). Savu piederību islāmam, budismam vai jūdaismam norādīja ļoti maz cilvēku – no 2 līdz 4%.

Par pareizticīgajiem, absolūtā vairākumā tādiem, kas saistīti ar Maskavas patriarhu, sevi uzskata 50% aptaujāto. Pareizticīgo vidū vairāk ir sieviešu nekā vīriešu (62%).Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.