140. Kā mums, pakļautiem mantotajam iedzimtajam grēkam, izbēgt no mūžīgas pazudināšanas?


Iepriecinājums sērās

1862 gada 20. februārī ASV prezidentu Ābrahamu Linkolnu un viņa sievu Mēriju satrieca viņu vienpadsmitgadīgā dēla Villija nāve. Prezidents Linkolns bija ļoti noskumis. Mērija Linkolna bija izmisumā.

Iepriecinājums sērās


Pēc trīs gadiem prezidentu Linkolnu nogalināja atentātā un viņa sieva Mērija bija pilnīgi satriekta un garīgi apjukusi. Dokumenti liecina, ka Mērija pēc vīra nāves konsultējusies ar gaišreģiem un ekstrasensiem un sākusi sarunāties ar mirušajiem.

BĪBELES STĀSTS: NO NEGATĪVĀ UZ POZITĪVO!

Bībelē stāstīts par līdzīgu traģisku notikumu. Nomira Marijas un Martas brālis Lācars. Abas māsas, kas bija tuvas Jēzum, ļoti skuma (Jņ.11:33). Taču tā vietā, lai konsultētos ar gaišreģiem, Marija un Marta vērsās pie Jēzus (Jņ.11:3). Redzot Savu mīļo draugu, Marijas un Martas, asaras, “Jēzus raudāja” (Jņ.11:35).

Marija, Marta un Jēzus raudāja, taču viņi neskuma tā kā Mērija Linkolna — kā tie, “kam nav cerības” (1.Tes.4:13). Marija un Marta negāja pie gaišreģiem. Linkolna sieva bija emocionāli sagrauta, bet Marija un Marta rada mierinājumu Jēzū. Redzot viņu bēdas, Jēzus Marijai un Martai teica: “ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība; kas Man tic, dzīvos, arī ja tas mirs” (Jņ.11:25). Jēzus vārdi nebija tikai īslaicīgs emocionāls mierinājums, tie bija mūžīgā patiesība. Jēzus vārdi piecēla Lācaru no mirušajiem (Jņ.11:43–44) un garantē augšāmcelšanos jums un visiem Viņa sekotājiem augšāmcelšanos paradīzē uz mūžīgiem laikiem.

Jā, tāpat kā Jēzus runāja uz Mariju un Martu, Viņš runā arī uz jums par jūsu mīļajiem, kas pametuši šo dzīvi Viņā: JŪS VIŅUS ATKAL REDZĒSIET. Šie nav tukši vārdi. Jēzus jums saka tos pašus vārdus, ko Viņš teica Martai: “ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība; kas Man tic, dzīvos, arī ja tas mirs, un ikviens, kas dzīvo un tic Man, nemirs nemūžam” (Jņ.11:25-26).

ESIET DROŠI: JŪS UN JŪSU MĪĻIE TIKS PIECELTI NO MIRUŠAJIEM!

Kā gan jūs varat būt droši par to, ka arī jums ir šī glābjošā ticība, ka jūs ticat Jēzum, kā Viņš to no jums prasa, tādā veidā garantējot jūsu augšāmcelšanos (Jņ.11:26)? Šī glābjošā ticība, šī augšāmcelšanās garantija ir tas, ko Dievs jums sniedz Savā kristību brīnumā kā dāvanu par brīvu, “savienojot” jūs ar Kristu (Rom.6:5).

UZPOTĒTS MŪŽĪGAJAI SAKNEI!

Lai labāk saprastu, ko Dievs dara kristībā, un lai pārliecinātu jūs par mūžīgo augšāmcelšanos, ņemiet vērā, lūk, ko: pasaulē ir atrodami divu veidu augi. Daži augi, kurus sauc par viengadīgajiem, uzdīgst vienreiz un tad iznīkst. Citi augi, kurus sauc par daudzgadīgajiem, uzdīgst gadu no gada no saknes, kas nekad neiznīkst. Zinātnieki cītīgi strādā, cerot, ka spēs uzpotēt viengadīgos augus uz daudzgadīga auga saknes, tādā veidā izveidojot viengadīgu augu, kas nekad neiznīkst.

To, ko zinātnieki cenšas izdarīt ar augiem, DIEVS JAU IR IZDARĪJIS AR JUMS JĒZŪ. Ikviens cilvēks, kas piedzimst šajā pasaulē, ir “viengadīgs”. Tas nozīmē, ka mums katram ir viena dzīve, pēc kuras mēs nomirstam. Taču Dievam ir labas ziņas! Izlasiet Jesajas grāmatu 11:10, Vēstuli romiešiem 15:12 un Atklāsmes grāmatu 5:5; 22:16. Visas šīs Rakstu vietas runā par Kristu kā par daudzgadīgu augu, kā mūžīgo sakni. Tādēļ, kad jūsu Debesu Tēvs caur Savu kristību brīnumu “savieno” (Rom.6:5) jūs ar Jēzu, mūžīgo sakni (Jēzus pats sauc Sevi par “sakni” Atkl.22:16), pat tad, ja esat cietuši sakāvi vai nogriezti kā puķe un nomirstat šajā dzīvē, jums tik un tā ir iepriecinājums, ka esat savienoti ar mūžīgo sakni, kas dzīvos mūžīgi. Jā! Jūs dzīvosiet mūžīgi, kad jūsu Debesu Tēvs jūs, kas esat mirstīgi, uzpotēs un pievienos Savam krustā sistajam Dēlam Jēzum, kurš ir nemirstīgs.

UZPOTĒTS MŪŽĪBAI!

    “Jo tam, kas šeit iznīcīgs, jātērpjas neiznīcībā, un tam, kas šeit mirstīgs, jātērpjas nemirstībā. Un, kad šis iznīcīgais apvilks neiznīcību un šis mirstīgais apvilks nemirstību, tad piepildīsies tas vārds, kas rakstīts: nāve ir aprīta uzvarā! .. paldies Dievam, kas mums devis uzvaru caur mūsu Kungu Jēzu Kristu.” (1.Kor.15:53–57)

Kad kāds jūsu mirstīgais tuvinieks, kas ir savienots ar nemirstīgo Kristu, nomirst, jūs raudat. Arī Jēzus raudāja, uzzinājis par Lācara nāvi. Taču nekrītiet izmisumā kā Mērija Linkolna. Tā kā jūs un jūsu mīļais ir “savienoti” (Rom.6:5) ar Jēzu, mūžīgo sakni (Atkl.22:16), jūs kopā ar Ījabu varat priecīgi un droši teikt: “Taču es zinu, ka mans pestītājs ir dzīvs, un pēcgalā Viņš celsies pār pīšļiem, un pēc tam, ja arī mana āda būs saplosīta gabalos un es būšu bez miesas palicis, es tomēr skatīšu Dievu. Tiešām, es Viņu skatīšu sev par glābiņu, un manas acis Viņu redzēs un ne jau kā svešinieku un pretinieku” (Īj.19:25–27).

    Mīļais Kungs Jēzu, pateicos Tev par nāves varas iznīcināšanu. Pateicos Tev par to, ka mani pārliecini, ka mani mīļotie, kas ir savienoti ar Tevi caur mūsu Tēva kristību brīnumu, arī dzīvos, uzaugs, nomirs un celsies kopā ar Tevi uz mūžīgiem laikiem. Svētītais Jēzu, Tu esi mūžīgā sakne, kam visi Tev pievienotie var nomirt šajā dzīvē, taču ne uz mūžīgiem laikiem. Āmen.

Birkas: , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.