269. Ko Svētajā Lūgšanā Jēzus mums atgādina ar vārdu "debesīs"?Tu redzi arhīvu par luterāņi

Luteriskā askēze

Mēs, protams, drīkstam brīvprātīgi sevi disciplinēt, atsakoties no kādām lietām, lai labāk kalpotu savam tuvākajam, bet nevis, lai izpelnītos no Dieva atzinību par mūsu pūlēm. Īsti nav skaidrības, kāpēc gavēni parasti saista ar atteikšanos tieši no gaļas, nevis, piemēram, no dārzeņiem.

Luteriskā askēze

Lasīt tālāk »Bībele pret porno?

Somu brīvdomātāju apvienība bija izveidojusi šādu provokatīvu kampaņu, lai vērstu sabiedrības uzmanību uz to, cik daudz baznīca cenšas kontrolēt privātās dzīves sfēras.

Bībele pret porno

Lasīt tālāk »


Bauslības un Evaņģēlija mācību salīdzinājums

Pareiza Bībeles interpretācija, tai skaitā bauslības un Evaņģēlija nošķiršana, ir viens no svarīgākajiem ticības jautājumiem. Sv. Pāvils rakstīja Timotejam: “Centies [būt tāds], kas pareizi māca patiesības vārdu” (2.Tim.2:15). Esam apkopojuši virkni tēžu, daudzas no kurām ir precīzi citāti no oficiāliem dokumentiem un atspoguļo, ko dažādas konfesijas un grupējumi oficiāli māca par bauslību un Evaņģēliju. Aicinām salīdzināt visas šīs reliģiskās mācības ar Rakstiem. “Mīļie, neticiet katram garam, bet pārbaudiet garus, vai tie ir no Dieva” (1.Jņ.4:1).

Bauslības un Evaņģēlija mācību salīdzinājums

Lasīt tālāk »


Luteriskā ticība un tās liktenis

Šajā rakstā es vēlos dalīties ar jums savās pārdomās par mūsu mīļo luterisko baznīcu un tās likteni pasaulē. Pēdējā gadsimta laikā Luterisms ir pieredzējis ārkārtīgi lielas izmaiņas.

Luteriskā ticība un tās liktenis

Lasīt tālāk »


Jēzus nav tevi atstājis

Debesbraukšanā Jēzus “tika pacelts, un padebess Viņu uzņēma prom no viņu acīm” (Ap.d.1:9). Daudzi jautā: “Uz kurieni Jēzus aizgāja?” un “Kur Viņš ir tagad?” Skaistā glezna varētu jūs maldināt, ka Jēzus ir devies kaut kur tālu projām no saviem sekotājiem.

Jēzus nav tevi atstājis

Lasīt tālāk »