250. Kurš iegūs mūžīgo dzīvību?Tu redzi arhīvu par kristīgā kalpošana

Piedošana bez gala un malas

Mēs esam vieglprātīgi attiecībās ar citiem cilvēkiem. Un akli ir domāt, ka tad, ja mums pret kādu nav ļaunu domu, tad tas ir tas pats it kā mēs viņam būtu piedevuši.

Piedošana bez gala un malas

Lasīt tālāk »Lai neiegrimstam pārdrošībā

“Bet Tā Kunga žēlastība paliek mūžīgi mūžam dzīva tajos, kas.. Viņa derību sargā, neaizmirst Viņa baušļus un cenšas tos pildīt.” [Ps.103:17–18]

Lai neiegrimstam pārdrošībā

Lasīt tālāk »


Ticība, aicinājums un mīlestība

Kā jau daudzos jautājumos, arī šeit jāuzsver, ka visa pamatā ir attiecības ar Dievu kā mūsu Radītāju un Tēvu un ar Jēzu Kristu kā mūsu Pestītāju. Kristus saka: “Ne jūs Mani esat izredzējuši, bet Es jūs esmu izredzējis un jūs nolicis, ka jūs ejat un nesat augļus” (Jņ.15:16). Pirmkārt, šeit lasāms personīgs aicinājums ticēt Kristum, tā kļūstot par Dieva bērnu.

Ticība, aicinājums un mīlestība

Lasīt tālāk »