228. Kā Draudzes pazīmes ietekmē tās pastāvēšanu un dzīvi?Tu redzi arhīvu par Esejas dogmatika

Vai Dievs tiešām tā teica?

Lai ievestu cilvēku grēkā, Sātans vispirms rada nenoteiktības atmosfēru. Izmantojot neskaidrus jautājumus – vai tas ir tas koks vai cits koks, vai visi koki, kuru augļus Dievs aizliedzis ēst? Ko tad viņš īsti lika darīt, un kādēļ? Kādas īsti būs pārkāpuma sekas? Tie ir jautājumi, ar kuriem Sātans apmulsina Ievu.

Vai Dievs tiešām tā teica?

Lasīt tālāk »Cilvēka atbildība

Atšķirībā no eņģeļiem, kam piemita pilnīga garīga brīvība, cilvēka brīvība ir atkarīga no apkārtējās pasaules iespaidiem. Mēģinot to aprakstīt līdzības veidā jāsaka, ka cilvēks nekad nav ģenerālis, bet ierindnieks. Cilvēka rīcība tādēļ vienmēr ir atkarīga no kāda augstāka spēka, kas valda pār mums. Šā iemesla dēļ cilvēks var būt pagrimis vai taisnīgs daudz lielākā mērā, nekā tas ir atkarīgs no viņa dabiskajām spējām.

cilvēka atbildība

Lasīt tālāk »


Ļaunuma metafiziskā realitāte

Robeža starp esamību un neesamību ļauj izprast ļaunuma metafizisko dabu. Dievs visu rada, lai īstenotu savu mūžīgo nodomu – gaismas triumfu. Pats Dievs ir gaisma, Kristus ir cilvēces dzīvības gaisma un augstākās radītās būtnes Lucifera vārds nozīmē Gaismas nesējs.

ļaunuma ēna

Lasīt tālāk »


Grēkā krišanas kosmiskais raksturs

Vispirms ir būtiski ievērot, ka sākotnējais ļaunums un tā izcelsme neizriet no antīkās pasaules lietu skatījuma. “Velns nav mitoloģiska lētticīgās, pirms zinātniskās garīgās iztēles radīta figūra”.

grēkā krišanas attēls

Lasīt tālāk »


Čūska – dzīvnieks vai Sātans?

Gan jūdu, gan kristiešu tradīcija atbild viennozīmīgi – tā nav tikai čūska, bet dzīvnieka aizsegā darbojas kritušais Dieva eņģelis Lucifers.

čūska - dzīvnieks vai Sātans

Lasīt tālāk »