56. Par ko Dievs uz mums runā ceturtajā bauslī?Tu redzi arhīvu par ekumeniskā baznīca

Mūsdienu ekumēnisms – centieni bez izprantes

Viss, kas luteriskajās ticības apliecībās ir apliecināts par baznīcu, proti, ka baznīca ir kas tāds, kam ir jātic un kas ir jāapliecina, un nevis kas tāds, ko iespējams novērot, un ka baznīca ir realitāte pasaulē, ir pamatā VII artikula vārdiem par baznīcas vienotību. Tā kā baznīca ir ticības objekts, arī baznīcas vienotība ir ticības objekts. Neviens nevar redzēt Kristus miesu, tāpat neviens nevar redzēt arī tās vienotību.

Mūsdienu ekumēnisms - centieni bez izprantes

Lasīt tālāk »