22. Ko Dievs pieprasa no mums pirmajā bauslī?Tu redzi arhīvu par Dieva Vārds katrai gada dienai

Jēzus vārdi noslēpumaini kā mīkla

“Un Viņš [Aizstāvis] nāks un liks pasaulei izprast.. taisnību – jo Es aizeimu pie Tēva.” [Jņ.16:8, 10]

Jēzus vārdi noslēpumaini kā mīkla

Lasīt tālāk »Piedošanas valstība

“Piedodiet cits citam, kā arī Dievs jums ir piedevis.” [Ef.4:32]

piedošanas valstība

Lasīt tālāk »


Kā iegūt mieru dvēselē?

“Tad nu mums, ticībā taisnotiem, ir miers ar Dievu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu.” [Rom.5:1]

iegūt mieru dvēselē

Lasīt tālāk »


Kristieša ticība izpaužas dievbijīgā dzīvē

Tāpēc pielieciet visas pūles un parādait savā ticībā tikumu. [2.Pēt.1:5]

kristieša ticība izpaužas dievbijīgā dzīvē

Lasīt tālāk »


Ko nozīmē Kristība?

Vai jums nav zināms, ka mēs visi, kas Jēzus Kristus vārdā esam kristīti, esam iegremdēti Viņa nāvē? [Rom.6:3]

ko nozūmē kristība

Lasīt tālāk »