128. Kādā veidā Dievs vēlas, lai mēs pildām Viņa baušļus?


Septiņi gadi tiešsaistē

Jau 2557 dienas interneta vidē teoloģiski-izklaidējošais e-projekts e-BAZNICA.lv runā pilnīgi atklāti par kristietību.

trīs vīri melnā septiņus gadus tiešsaistē


Pirms septiņiem gadiem e-BAZNICA tika izveidota kā toreiz populārās interneta vietnes baznica.lv turpinājums, pēc tam, kad no kolektīva bez paskaidrojumiem tika izslēgti luterāņi, nomainot tiem piekļuves paroles un liedzot piekļuves tiesības administratīvajai lapas daļai. Jau toreiz bija izveidojies trīs domubiedru kodols, kas Virtuālaja Baznīcā pēc labākās sirdsapziņas bija darbojušies no 2001. gada, tomēr pēc pieciem pašaizliedzīgiem darba gadiem tika uzskatīti par aizvietojamiem, kas ātri noveda baznica.lv līdz slēgšanai.

Savu pieredzi un entuziasmu izslēgtie vīri nolēma ieguldīt jauna e-projekta veidošanā. Lai gan sākotnēji viņi bija nezināmā un liela izaicinājuma priekšā, entuziastus iedrošināja cerība runāt pilnīgi atklāti un droši gan par kristīgo mācību, gan norisēm kristietībā nebaidoties no represijām.

Tomēr kā senāk vēsturē, tā arī mūsdienās nav iespējams pasludināt skaidru kristīgo mācību un tajā pašā laikā iemantot atzinību un izbēgt no vajāšanām.

Aizvadītajos septiņos darbības gados tikušas piedzīvotas visneiedomajamākās lietas.

Sākotnēji tie bija pārmetumi no bijušajiem Virtuālās Baznīcas kolēģiem mantkārībā vai tamlīdzīgās lietās.

Pēc tam sarakste ar Reliģisko lietu pārvaldi sakarā ar publikācijām par Romas pāvestu, kur neizpalika kuriozi.

Tad sekoja “laipns” aicinājums uz “draudzīgu sarunu” Drošības policijā par virkni e-BAZNICAs publikāciju.

Vēlāk tiesvedība ar Vislatvijas luterāņu Konsistoriju par it kā regulāri publicētiem Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas autoritāti graujošiem rakstiem, ko tomēr nevienā no trijām tiesu instancēm to nespēja pamatoti argumentēt.

Bijuši pārmetumi arī no jaunajiem klaidu latviešiem, kuriem, diemžēl, svešumā nākas apmeklēt ne vienmēr tos saturīgākos dievkalpojumus. Bet mēs jau tikai rakstām par notiekošo, tādēļ būtu neprātīgi mūs vainot notiekošajā.

Tad neapmierinātības zvani no Gleškes Prieka Vēsts, pēc tam, kad viņu bijušais draudzes loceklis ar e-BAZNICAs starpniecību dalījās pārdomās ar plašāku auditoriju par piedzīvoto viņu organizācijā. Lai gan, no vienas puses, viņi rakstu uzskatīja, tā sacīt, par nesimpatizējošu, diemžēl viņi neizmantoja laipni piedāvāto iespēju to atspēkot.

Līdzīgas sarunas bijušas gandrīz ar visu Latvijas sektu pārstāvjiem.

Tehniskā ziņā, regulāri, ar pieaugošu intensitāti, piedzīvojam hakeru uzbrukums, kas internetā laikam ir kā meteorīti kosmosā.

Spītējot visam, ar Dieva palīgu, nenoliedzami, projekts ir attīstīties gan tehniski, gan saturiski. Līdz šim e-BAZNICAs kolektīvs smagā darbā ir sagatavojis un lasītājam nodevis 6397 patiesas un saturīgas informācijas publikācijas.

Vietne www.ebaznica.lv ir gan teoloģiska, gan izklaidējoša. Tā ik dienas aktīvi seko līdzi norisēm baznīcā un visam par un ap to Latvijā un pasaulē, intervējot dažādu konfesiju pārstāvjus un ļaujot tiem izteikties. Entuziastu veidotais e-projekts noteikti ir izturējis konkurenci kristīgo vietņu vidū, un domājams, ka attaisnojis savu lasītāju uzticību.

e-BAZNICA.lv veidotāji ir pateicīgi Dievam par šo aicinājumu, entuziasmu un iespēju kalpot tiešsaistē. Protams, tas ir mazumiņš ko viņi dara un spēj, kā Pestītājs saka: “Kad jūs visu, kas jums uzdots, būsit izpildījuši, sakait: mēs esam necienīgi kalpi, mēs esam darījuši [tikai to], kas bija mūsu pienākums.” [Lk.17:10]

Birkas: , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.