23. Kādas trīs lietas valda sirdī tam, kas paļaujas vienīgi uz Dievu?Tu redzi arhīvu par velna valstība

Kā postīt velna valstību?

Un, pie Jēzus nogājuši, tie Viņu mīļi lūdza, sacīdami: “Viņš ir vērts, ka Tu viņu paklausi, jo viņš mīl mūsu tautu un mums ir uzcēlis šo sinagogu.” [Lk.7:4–5]

Kā postīt velna valstību

Lasīt tālāk »Kristīgā Baznīca

Lai pareizi saprastu, kas ir Baznīca jeb Kristus valstība, mums vispirms jāparaugās uz Kristus valstības pretstatu velna valstību. Vienīgi uz Kristus valstības un velna valstības cīņas fona mēs varam pareizi izprast mācību par Baznīcu un mācību par garīgo amatu.

Lasīt tālāk »