172. Kādēļ bija nepieciešama pestīšana?Tu redzi arhīvu par Dieva likums

Kas ir tas? …No kā ir jāizvairās?

No kādām lietām ticīgajiem ir jāizvairās, lai stāvētu uz pareiza ceļa?

jāizvairās būt par dārzeni

Lasīt tālāk »Cik ilgstoša ir Dieva svētība?

Dievs svētī dievbijīgo vecāku ticīgos bērnus līdz tūkstošai paaudzei, tas ir, līdz bezgalībai.

Lasīt tālāk »


Labprātīgā paklausība

Kad mēs Dieva Vārdu klausāmies labprātīgi?

Lasīt tālāk »


Sabats un tā nozīme Vecās Derības laikā

Kura nedēļas diena bija atpūtas diena Vecajā Derībā?

Lasīt tālāk »


Patiesi mīlēt savus vecākus

Kad mēs turam savus vecākus mīļus un dārgus?

Lasīt tālāk »