2. Kas ir Mazais Katehisms?Tu redzi arhīvu par pagāniem

Pagāniem sludinātais Evaņģēlijs

Bet es nogāju, sekodams atklāsmei, un cēlu viņiem priekšā to evaņģēliju, ko es sludinu pagāniem, bet sevišķi tiem, ko uzskatīja par vadoņiem, lai manas gaitas nav vai nebūtu bijušas veltīgas. [Gal.2:2]

pagāniem sludinātais Evaņģēlijs

Lasīt tālāk »Evaņģēlijs ir tāda mācība, kas nepieļauj Bauslību

Savu Dēlu manī atklāt, lai es prieka vēsti par Viņu nestu pagāniem. [Gal.1:16a]

Evaņģēlijs ir tāda mācība, kas nepieļauj Bauslību

Lasīt tālāk »


Arī visi pagāni Kristū tiek pilnībā apžēloti

Jūs, kas citkārt nebijāt tauta, bet tagad Dieva tauta, kas nebijāt apžēloti, bet tagad esat apžēloti. [1.Pēt.2:10]

no tumsas gaismā arī pagāni Kristū tiek pilnībā apžēloti

Lasīt tālāk »