29. Kā Bībelē jāsaprot vārds Dievs?Tu redzi arhīvu par baznīcas valoda

Katras īstas misijas iekšējā būtība

Pirmajos vārdos Vēstulē romiešiem apustulis Pāvils to izsaka šādi: “Pāvils, Kristus Jēzus kalps, aicināts apustulis, izredzēts sludināt evaņģēliju [raksta šo vēstuli]“ (Rom.1:1).

Katras īstas misijas iekšējā būtība

Lasīt tālāk »Misija

Baznīcas valodā vārdam “misija” ir sava noteikta nozīme.

misija

Lasīt tālāk »