154. Kādēļ mēs saucam Dieva pirmo personu par Tēvu?


« 1  2 

Tu redzi arhīvu par ticības taisnība

Attaisnots ar ticību bez Bauslības

“Bet raksti, paredzēdami, ka Dievs pēc ticības taisno pagānus, ir Ābrahāmam iepriekš pasludinājuši prieka vēsti: tevī taps svētītas visas tautas.” [Gal.3:8]

attaisnots ar ticību bez Bauslības

Lasīt tālāk »Tu patiesi esi Dieva bērns

Bet, ka jūs esat bērni, to Dievs ir apliecinājis, sūtīdams Sava Dēla Garu jūsu sirdīs, kas sauc: Aba, Tēvs! [Gal.4:6]

Tu patiesi esi Dieva bērns

Lasīt tālāk »


Ietērpti kāzu drēbēs

“Un kalpi izgāja uz lielceļiem un atveda kādus vien atrazdami, ļaunus un labus, un kāzu nams pildījās ar viesiem. Tad ķēniņš iegāja viesus aplūkot un ieraudzīja tur vienu cilvēku, kas nebija ģērbies kāzu drēbēs.” [Mt.22:10-11]

ietērptas kāzu drēbēs

Lasīt tālāk »


Divi mācības jautājumi

“Spried ar saprātīgajiem un apgalvojumos pamatojies Visaugstākā likumos!” [Sīr.9:15]

divi mācības jautājumi

Lasīt tālāk »


Tev ir Galvotājs!

“Negūdams savu taisnību no bauslības, bet no Kristus ticības.” [Fil.3:9]

Tev ir Galvotājs!

Lasīt tālāk »


« 1  2