122. Kāds ir Dieva bargā drauda mērķis?Tu redzi arhīvu par Kunga pēdējās stundas

Svētā Vakarēdiena izpratne agrīnajā baznīcā

Ieskats Jaunajā Derībā atklāj mums vērā ņemamu faktu, ka biblisko rakstu autori reti piemin Svēto Vakarēdienu kā tādu, taču itin visur tas atrodas vēsturisko vēstījumu un apustulisko vēstuļu fonā.

Svētā Vakarēdiena izpratne agrīnajā baznīcā

Lasīt tālāk »