202. Ko Jēzus augšāmcelšanās nozīmē tev?Tu redzi arhīvu par Katolicisma enciklopēdija

Vai izprotat Dieva plānu jūsu glābšanai?

Jēzus mācība Mt.19:25-26 ir skaidra, tomēr tā dara cilvēku nemierīgu, jo liek saprast – lai kā arī jūs nepūlētos, lai kā arī neuzskatītu sevi par ļoti reliģisku vai garīgu personu, tomēr jums jāatzīst, ka jūs neko nespējat darīt, lai glābtu sevi no grēku lāsta. No soda par grēkiem jūs var glābt vienīgi Dievs.

Vai izprotat Dieva plānu jūsu glābšanai?

Lasīt tālāk »Taisnošanas vēsture

Mēs neesam vienisprātis ar Romas katoļu baznīcas mācību par to, ka taisnošana ir process visas dzīves garumā, nevis tūlītēja no Dieva saņemta attaisnošana. Tomēr mēs uzteicam 1995.gadā izdoto Katolicisma enciklopēdiju par patieso novērtējumu, ka “taisnošana.. vēl aizvien ir galvenais jautājums, kurš nosaka atšķirību starp kristīgajām baznīcām”. Mūsdienās tiešām pastāv fundamentālas atšķirības starp kristīgajām baznīcām, jo tām ir pretēji ieskati Bībeles mācībā par taisnošanu.

Taisnošanas vēsture

Lasīt tālāk »