123. Ko Dievs sola tiem, kas Viņu mīl un tur Viņa baušļus?Tu redzi arhīvu par jūsmošana

Kas ir derīgs baznīcā?

Pastāv arī tāds ieskats, ka baznīcā noder viss un neder nekas, un tad izvirzās jautājums: “Kas noder baznīcā?” Tas ir jautājums par kārtību nekārtībā, par skaidrību neskaidrībā, un lielā mērā tas ir jautājums par instanci ar atbilstošu autoritāti un tai nepieciešamo rīcības spēju. Nepieciešamību rast atbildi uz šādu jautājumu neviens neapšaubīs, taču šeit parasti jau pašā sākumā jāpiedzīvo neveiksme, kad lemjošajās sanāksmēs uzskatu pluralitātē cenšas panākt konsensu un antagonistiskos virzienos kompromisu.

Kas ir derīgs baznīcā?

Lasīt tālāk »