279. Ko mūsu Kungs Jēzus Kristus mums māca Svētajā Lūgšanā ar vārdiem "šodien" un "dienišķo"?Tu redzi arhīvu par Džovanni Lanfranko

Apkārtējie cilvēki – Dieva dāvana

Uzmanīgi ieskatieties Džovanni Lanfranko gleznā Elija saņem maizi no atraitnes Sareptā. Patiesā līdzjūtībā atraitne sniedz maizi izsalkušajam pravietim Elijam, kurš stiepj roku, lai to saņemtu (1.Ķēn.17:8-16). Protams, ka Dievs apgādāja Eliju ar šīs atraitnes rokām, bet viņš varēja saņemt patiesu līdzjūtību vien tāpēc, ka bija izstāstījis atraitnei savu vajadzību. Tā kā Dievs arī par jums gādā, izmantojot jūsu tuvākos, jūs, mīlot savu tuvāko, varat viņam atklāt savu vajadzību.

Apkārtējie cilvēki – Dieva dāvana

Lasīt tālāk »