127. Ar kuru bausli ir saistīti galavārdi?Tu redzi arhīvu par Dieva dāvanas

Pat sapņos nav rādījies

Tā saka Tas Kungs, kas visu ko arī izdara, Tas Kungs, kas izprāto, lai to arī izpildītu, Tas Kungs ir Viņa vārds: piesauc Mani, tad Es tevi uzklausīšu un tev atklāšu lielas un brīnišķas lietas, kas tev nebija zināmas. [Jer.33:2-3]

Pat sapņos nav rādījies

Lasīt tālāk »Pārmaiņu vēji Lutera mācībā

Ja nu jūs, ļauni būdami, zināt dot saviem bērniem labas dāvanas, cik daudz vairāk jūsu Tēvs no debesīm dos Svēto Garu tiem, kas Viņu lūdz? [Lk.11:13]

Pārmaiņu vēji Lutera mācībā

Lasīt tālāk »


Trīs dāvanas

Pie Tēva un Dēla iemājošanas (Jņ.14:23) un Svētā Gara sūtīšanas pievienojas dāvanas (Jņ.14:27-31), kuras Jēzus dāvā saviem mācekļiem, kad atstāj viņus.

Trīs dāvanas

Lasīt tālāk »


Kur tie mani talenti?

“Tas tāpat kā ar cilvēku, kas aizceļodams saaicināja savus kalpus un no tiem savu mantu, un vienam viņš deva piecus talentus, otram divus un trešam vienu, katram pēc viņa spējām, un pats tūdaļ aizceļoja.” [Mt.25:14-15]

Lasīt tālāk »


Kristieša spējas un uzdevumi

… jūs esat liecinieki tam visam (Lk.24:48) … jūs dabūsit spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār jums, un būsit Mani liecinieki kā Jeruzālemē, tā visā Jūdejā un Samarijā un līdz pašam pasaules galam (Ap.d.1:8) … jums būs zināt, ka tuvu ir Dieva valstība (Lk.21:31). … kad jūs visu šo redzēsit notiekam (Mk.13:29), …eita pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai (Mk.16:15)!

Lasīt tālāk »